Sal 2 og 3 - Billums private skole, Buddingevej 6, 2800 Kgs. Lyngby/Lyngby

Mandag
1
2
9.00GULD 100F 
9.15  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15 MGP 131F
16.30HH 121F 120.-
16.45 166.-MGP 132F
17.00 120.-
17.15  
17.30  
17.45Disco 123F 
18.00 166.- 
18.15 
18.30Forma 124FGirly 135F
18.45 333.- 166.-
19.00
19.15HH 136F
19.30D-tu 125F 166.-
19.45 166.-
20.00 
20.15Pole 126F 
20.30 166.- 
20.45 
21.00  
Tirsdag
1
2
9.00  
9.15  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15HH 221F 
16.30 166.- 
16.45 
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  
20.15  
20.30Funky 224F 
20.45 166.- 
21.00 
Onsdag
1
2
9.00  
9.15  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00Fortn 321F 
16.15 120.- 
16.30Girly 322F 
16.45 166.- 
17.00 
17.15Disco 323F 
17.30 120.- 
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00Dhall 326F 
19.15 166.- 
19.30 
19.45Dhall 327F 
20.00 166.- 
20.15 
20.30HH 328F 
20.45 166.- 
21.00 
Torsdag
1
2
9.00  
9.15  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45Mdrn 421F 
17.00 166.-MGP 432F
17.15 120.-
17.30Disco 422FHH 433F
17.45 166.- 166.-
18.00
18.15 B-boy 434F
18.30  166.-
18.45 
19.00Mdrn 424F 
19.15 166.- 
19.30 
19.45Girly 425FDisco 436F
20.00 166.- 166.-
20.15
20.30Pole 426F 
20.45 166.- 
21.00 
Lørdag
1
2
9.00MGP 621F 
9.15 Venteliste 
9.30MGP 622F 
9.45 120.- 
10.00Di/HH 623F 
10.15 120.- 
10.30Ball 624F 
10.45 120.- 
11.00Girly 625F 
11.15 166.- 
11.30 
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45  
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  
20.15  
20.30  
20.45  
21.00  

Sal 4 - Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke/Ølstykke

Mandag
1
2
0.00  

Sal 5 - Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg/Gyngemose

Torsdag
1
2
9.30GULD 100F 
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45  
17.00MGP 451F 
17.15 120.- 
17.30MGP 452F 
17.45 120.- 
18.00Disco 453F 
18.15 166.- 
18.30 
18.45Girly 454F 
19.00 166.- 
19.15 
19.30Disco 455F 
19.45 166.- 
20.00 
Lørdag
1
2
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45  
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  

Sal 6 og 7 - Love2Dance Solrød, Solrød Center 28 1. sal, 2680 Solrød/Solrød

Mandag
1
2
3
9.30GULD 100F 
9.45   
10.00Prod 0F 
10.15Udsolgt 
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00HH 161FDisco 171F 
16.15 166.- 120.- 
16.30Intro 172F 
16.45B-boy 162F 120.- 
17.00 166.-Disco 173F 
17.15 166.- 
17.30MGP 163F 
17.45 120.-Forma 174F 
18.00HH 164FUdsolgt 
18.15 166.- 
18.30 
18.45 Disco 175F 
19.00  166.- 
19.15  
19.30Funky 166FTekn 176F 
19.45 166.- 120.- 
20.00Disco 177F 
20.15  166.- 
20.30  
20.45   
21.00   
21.15   
21.30   
Tirsdag
1
2
3
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00   
16.15   
16.30Di/HH 261F  
16.45 120.-  
17.00MGP 262FGirly 273F 
17.15 120.- 166.- 
17.30  
17.45HH-tu 263FShowM 274F 
18.00 166.- 166.- 
18.15 
18.30Mdrn 264FGirly 275F 
18.45 166.- 166.- 
19.00 
19.15Dhall 265FPole 276F 
19.30 166.- 166.- 
19.45 
20.00Heels 266FPole 277F 
20.15 166.- 166.- 
20.30 
20.45   
21.00   
21.15   
21.30   
Onsdag
1
2
3
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00 HH 371F 
16.15  166.- 
16.30MGP 361F 
16.45 120.-Group 372F 
17.00Disco 362FUdsolgt 
17.15 120.- 
17.30 Girly 373F 
17.45  166.- 
18.00  
18.15D-tu 364FHH-tu 374F 
18.30 166.- 166.- 
18.45 
19.00 Mdrn 375F 
19.15  166.- 
19.30  
19.45 Girly 376F 
20.00  166.- 
20.15  
20.30   
20.45   
21.00   
21.15   
21.30   
Torsdag
1
2
3
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00 Disco 471F 
16.15  166.- 
16.30MGP 462F 
16.45 120.-D-tu 472F 
17.00MGP 463F 166.- 
17.15 120.- 
17.30Fortn 464FTekn 473F 
17.45 166.- 166.- 
18.00 
18.15Girly 465FHH 474F 
18.30 166.- 166.- 
18.45 
19.00 RockR 475F 
19.15  166.- 
19.30  
19.45HH 467FPole 476F 
20.00 166.- 166.- 
20.15 
20.30HH 468F  
20.45 120.-  
21.00   
21.15   
21.30   
Lørdag
1
2
3
9.30 MGP 671F 
9.45  120.- 
10.00 MGP 672F 
10.15  120.- 
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00   
16.15   
16.30   
16.45   
17.00   
17.15   
17.30   
17.45   
18.00   
18.15   
18.30   
18.45   
19.00   
19.15   
19.30   
19.45   
20.00   
20.15   
20.30   
20.45   
21.00   
21.15   
21.30   

Sal 8 - Rødovre Fitness Club, Tæbyvej 9, 2610 Rødovre/Rødovre

Mandag
1
2
3
9.15GULD 100F  
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00   
16.15HH 181F  
16.30 166.-  
16.45  
17.00MGP 182F  
17.15 120.-  
17.30Di/HH 183F  
17.45 120.-  
18.00Girly 184F  
18.15 166.-  
18.30  
18.45Disco 185F  
19.00 166.-  
19.15  
19.30Girly 186FVMD 189F 
19.45 166.- 166.- 
20.00 
Tirsdag
1
2
3
9.15   
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00   
16.15   
16.30   
16.45   
17.00   
17.15   
17.30   
17.45   
18.00   
18.15   
18.30   
18.45   
19.00   
19.15   
19.30   
19.45   
20.00   
Torsdag
1
2
3
9.15   
9.30   
9.45   
10.00   
10.15   
10.30   
10.45   
11.00   
11.15   
11.30   
11.45   
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00HH 481F  
16.15 166.-  
16.30  
16.45Girly 482F  
17.00 166.-  
17.15  
17.30Disco 483F  
17.45 166.-  
18.00  
18.15   
18.30   
18.45   
19.00   
19.15   
19.30   
19.45   
20.00   
Lørdag
1
2
3
9.15MGP 681F  
9.30 120.-  
9.45MGP 682F  
10.00 120.-  
10.15Di/HH 683F  
10.30 166.-  
10.45  
11.00Girly 684F  
11.15 166.-  
11.30  
11.45Fortn 685F  
12.00 120.-  
12.15   
12.30   
12.45   
13.00   
13.15   
13.30   
13.45   
14.00   
14.15   
14.30   
14.45   
15.00   
15.15   
15.30   
15.45   
16.00   
16.15   
16.30   
16.45   
17.00   
17.15   
17.30   
17.45   
18.00   
18.15   
18.30   
18.45   
19.00   
19.15   
19.30   
19.45   
20.00   

Sal 9 - Love2Dance Køge, Bag Haverne 30, 4600 Køge/Køge

Mandag
1
9.00GULD 100F
9.15 
9.30 
9.45 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30MGP 192F
16.45 120.-
17.00Disco 193F
17.15 166.-
17.30
17.45Girly 194F
18.00 166.-
18.15
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00Girly 197F
20.15 166.-
20.30
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
Tirsdag
1
9.00 
9.15 
9.30 
9.45 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30Girly 292F
16.45 166.-
17.00
17.15B-boy 293F
17.30 166.-
17.45
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
Onsdag
1
9.00 
9.15 
9.30 
9.45 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45HH 392F
17.00 166.-
17.15
17.30Disco 393F
17.45 166.-
18.00
18.15Disco 394F
18.30 166.-
18.45
19.00HH 395F
19.15 166.-
19.30
19.45Funky 396F
20.00 166.-
20.15
20.30Pole 397F
20.45 166.-
21.00
21.15 
21.30 
Torsdag
1
9.00 
9.15 
9.30 
9.45 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00Disco 492F
17.15 120.-
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30VMD 496F
19.45 166.-
20.00
20.15VMD 497F
20.30 166.-
20.45
21.00VMD 498F
21.15 166.-
21.30
Fredag
1
9.00 
9.15 
9.30 
9.45 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.15 
17.30Fortn 593F
17.45 120.-
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
Lørdag
1
9.00 
9.15 
9.30MGP 691F
9.45 120.-
10.00MGP 692F
10.15 120.-
10.30Di/HH 693F
10.45 166.-
11.00
11.15Girly 694F
11.30 166.-
11.45
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.15 
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
  Love2dance ApS - Lyngby/Gyngemose/Solrød/Køge/Rødovre - mail: info@love2dance.dk - Tlf: 60604040 en løsning fra Klubmodul