Betingelser for brug af Love2dance 2013 ApS website: www.love2dance.dk

Gældende pr. 1. juni 2023

 

Generelle oplysninger

Klubbens juridiske navn: Love2dance 2013 ApS

Selskabsform: ApS

CVR-nummer: 26 98 62 57

Officiel adresse: Koldbyvej 24, 2610 Rødovre

Officiel e-mail adresse: Info@love2dance.dk

Officiel web-adresse: www.love2dance.dk

Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 4065, kontonr.: 0011276849

 

Priser

Priserne på www.love2dance.dk er ikke tillagt moms, da produktet er undervisning.

BEMÆRK:  I skrivende stund er undervisning fritaget for moms, men hvis der i løbet af sæson 2023/24 indføres moms på danseundervisning, vil denne blive tillagt prisen i henhold til gældende lovgivning.

 

Betingelser for holdtilmelding

 

Afmelding af hold:

Tilmelding samt betaling herfor er bindende for den tilmeldte sæson.

Ønsker du ikke at fortsætte på det tilmeldte hold, tilbyder vi i stedet at flytte dig til et andet hold (mod evt. betaling af prisdifference) eller evt. at lade en anden overtage tilmeldingen.

Ønsker du ikke at fortsætte på tilmeldt hold og ej heller at benytte dig af fremsendt tilbud om holdskifte el.a., kan du bede om at medlemskabet overføres til passivt medlemskab med evt. fortsat betaling af indgået rateaftale. Du vil da ikke modtage div. beskeder der udsendes til holdet i løbet af sæsonen.

Afmelding i prøveperioden
Vi accepterer afmelding i prøveperioden (de første fire uger af hovedsæsonen) og evt. resterende rater vil da blive slettet. 
Udmeldelse i prøveperioden skal ske skriftligt pr. mail til: info@love2dance.dk og vil ha' effekt med det samme - dvs. at man stopper på holdet når opsigelsen er modtaget. 

Udmelding efter prøveperioden.
Indtil 1. februar modtages udmelding som vil have virkning mandag efter Årets store elevshow (se dato i kalenderen).
Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til: info@love2dance.dk

Udmelding efter 1. februar modtages ikke

-------

Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til personalet eller gennem anden elev godtages ikke.

Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted inden udløb af prøveperioden eller senest d. 1.2., hæfter eleven for resten af sæsonen i hht. holdbeskrivelsen. 
Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig. 

Indbetalt kontingent refunderes ikke, uanset årsagen til ønsket om afmelding.

 

Kortbetaling

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard

 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret og betalt kontingent refunderes ikke.

 

Restance

Der er ikke adgang til undervisningen eller danseskolens arrangementer, såfremt du er i restance med din betaling.

Ved manglende eller for sen betaling tillægges 100 kr. pr. betalingspåmindelse samt 5% pr. påbegyndt måned.

 

Ændring af priser og betingelser

De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af hjemmesiden.

 

Forbehold

Love2dance tager forbehold for evt. tastefejl, afgiftsændringer-, prisfejl m.v. 

Love2dance forbeholder sig retten til at lukke hold med færre end 12 tilmeldte, samt ændre og tilbyde andre hold/instruktør i forbindelse med sygdom, turneringer, fridage og force majeure.

Ved holdlukning tilbydes flytning til andet hold eller evt. refundering af kontingent minus den undervisning holdet har modtaget.

Danseskolen er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer danseskolens undervisnings-/træningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for danseskolens kontrol eller danseskolen ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Hvis holdet/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofe, terror, strejke, snestorm eller epidemi (eller myndigheders meldinger/anbefalinger/krav iøvrigt) betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Love2dance er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

 

Ansvarsfraskrivelse

Love2dance og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.love2dance.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

Love2dance og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst, et billede, eller enhver form for ydelser udbudt af Love2dance.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Love2dances ydelser samt forlade hjemmesiden.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Love2dance. 

Love2dance påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af ydelser udbudt gennem www.love2dance.dk og/eller på danseskolens fysiske lokationer.

 

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Love2dance 2013 ApS
Koldbyvej 24
2610 Rødovre

Bilag

B1

Jeg bekræfter at være ansvarlig for tilmelding og betalingsaftale der indgåes med denne profil.